2018-10-08 till 2018-10-09   Hela dagen

Seminarium

What to consider when buying a cyber insurance. How to quantify cyber risk in your organization. How to draw up non-financial reporting. What environmental insurance is most appropriate for your organisation.

Gå till FERMA European Risk Management Seminar 2018

2018-10-18 till 2018-10-19   00:00

Kurs

En genomgång av svensk, nordisk och internationell försäkringsmarknad med fokus på hur försäkring används som riskhanteringsverktyg samt alternativa risktransfereringsmetoder.

Gå till Försäkring och risktransferering

2018-11-08 till 2018-11-09   00:00

Kurs

En genomgång av kvantitativ analys och beräkningsmodeller för bedömning och värdering av finansiell risk. Deltagarna får en teoretisk grund kring finansiell riskberäkning samt praktiska metoder för bedömning och värdering av risk.

Gå till Finansiell riskhantering