Hur SWERMA hanterar personuppgifter

Som medlem i SWERMA är det viktigt att du vet hur vi hanterar dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 började vi och resten av EU följa den nya dataskyddsförordningen GDPR.

Syftet med GDPR är att stärka din personliga integritet och särskilt din rätt till skydd av dina personuppgifter. Förordningen ersätter den svenska personuppgiftslagen.

Vad är personuppgifter?
En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig: bilder, adress, telefonnummer m.m. SWERMA hanterar dina personuppgifter i en medlemsmatrikel i en databas kopplad till vår hemsida. Den innehåller bland annat ditt namn, företag, företagsadress, fakturaadress, telefonnummer och e-postadress.

Vad har vi uppgifterna till?
Vi hanterar dina personuppgifter bland annat till:
– medlemsutskick om kurser, nätverksmöten och andra aktiviteter.
– att medlemmarna skall kunna logga in på de lösenordsskyddade medlemssidorna på SWERMAs hemsida.
– underlag för fakturering av medlems- och kursavgifter.

Hur hanterar vi uppgifterna?
Vi är personuppgiftsansvariga och hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. Det innebär bland annat att vi ser till att personuppgifterna
– har ett tydligt syfte
– har en rättslig grund
– skyddar uppgifterna
– raderas omgående när medlem lämnar SWERMA
– personuppgifter som registreras vid bokning för SWERMAs olika arrangemang raderas senast en månad efter arrangemanget

Hantering av cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla webbsidor som använder cookies informera besökarna om detta. I likhet med de flesta andra sidor på Internet har även denna webbplats cookies, både permanenta och temporära.

De temporära används av vårt webbpubliceringssystem för att upprätthålla kommunikationen mellan din webbläsare och vår webbserver. De försvinner när du stänger av webbläsaren.

Permanenta cookies använder vi för att särskilja din webbläsare från alla andra som besöker denna webbplats. De används för webbstatistik genom webbanalystjänsten Google Analytics.

Google Analytics
Google Analytics använder varaktiga cookies för att kunna analysera hur besökare använder webbplatsen. Informationen som genereras av sådan cookie (inklusive din IP-adress) vidarebefordras till och lagras på Google Inc.’s servrar i USA. Google använder informationen för att kunna sammanställa rapporter om aktiviteter på hemsidan till oss som äger den.

Google kan också överföra informationen till tredje part om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kopplar inte samman din IP-adress med andra data. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google behandlar dina personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Samtycke
Genom betalning av årsavgiften godkänner du att vi får registrera dina personuppgifter enligt ovan. Om du redan har betalt, men inte samtycker till ovanstående information om vår hantering av dina personuppgifter, kontakta då Karl-Johan Rodert, ordförande i SWERMA.