Kurser & program

SWERMA arbetar aktivt för medlemmarnas kompetensutveckling och har tillsammans med vår samarbetspartner Stockholm School of Economics (SSE) Executive Education under flera år framgångsrikt drivit programmet Diplomerad Risk Manager (DRM) vilket resulterat i mer än 150 diplomerade deltagare. Från och med 2017 ges också två tilläggsutbildningar med ett innehåll som kompletterar DRM-programmet för den som vill bredda sina kunskaper inom riskhantering ytterligare.

I sin helhet ger Diplomprogrammet och de fördjupande riskutbildningarna en bred och gedigen bas så att deltagarna får förutsättningar för att utveckla ett fungerande riskramverk i olika typer av organisationer. Bredden i programmet belyser den komplexa roll som riskmanagers och andra riskägare har, ger en insikt kring best practice inom olika områden samt problematiserar kring olika utmaningar. Undervisningen är på svenska, men material kan komma att presenteras på engelska.

Tidigare deltagare på DRM kan anmäla sig direkt till tilläggsutbildningarna och de kan även genomgås fristående utan att först ha gått DRM-programmet om man har tillräckligt med förkunskaper.

För att kunna tillgodogöra sig utbildningarna bör man ha arbetat med riskhanteringsfrågor i ett par år. SWERMAs medlemmar erhåller rabatterat pris och ges förtur till utbildningarna.

Läs mer om utbildningarna här:

Även SWERMAs europeiska paraplyorganisation FERMA har tagit fram en utbildning inom området Risk Management vars innehåll motsvarar DRM + de två tilläggsmodulerna. Läs mer om den europeiska utbildningen på FERMAs hemsida.