BLI MEDLEM

Arbetar du med riskhantering och/eller försäkringsfrågor? Söker du aktuella nyheter inom riskhantering och försäkringsområdet? Skulle du vilja komma i kontakt med andra med liknande befattning och utbyta erfarenheter? Vill du gå på seminarier och kurser och utöka din kompetens? Då är föreningen SWERMA något för dig.

Medlemsförmåner

Dessa medlemsförmåner kan SWERMA erbjuda dig:

  • nätverksmöten och seminarier,
  • rabatt på kurser och konferenser,
  • gratis tidskrifter – för närvarande Strategic Risk och Commercial Risk Europe,
  • nyhetsbrev,
  • SWERMAs medlemsregister för att underlätta nätverkande,
  • NYHET! rabatterad prenumerationsavgift på tidningen samt på det digitala nyhetsbrevet Risk & Försäkring – ett exklusivt erbjudande till SWERMAs medlemmar! Vill du veta mer? Mejla till medlem@nyhetsbrev.se.

Medlemskap

Medlemskategorier

SWERMAs medlemmar är indelade i olika kategorier beroende på vad de arbetar med, detta för att spegla den indelning som vår europeiska paraplyorganisation FERMA har och för att styra vilka som har tillträde till olika aktiviteter.

Risk Manager

Vi har definierat ”risk manager” som en person som ”är anställd i en organisation och sysslar med hantering av dess risker”. Det är för oss en bred definition som innefattar olika ”titlar” och uppgifter.

Till exempel kan det förutom ”risk manager” vara en CFO, ekonomichef, säkerhetschef, compliance officer eller insurance manager.

Risk managers har tillgång till all information på hemsidan och till alla evenemang aktiviteter som SWERMA ordnar.

Övriga

I kretsen övriga finns alla andra som har ett intresse för riskhantering, det kan vara försäkringsförmedlare, brandingenjörer, anställda på försäkringsbolag eller konsulter inom riskhantering, säkerhet etcetera. Denna krets har tillgång till alla evenemang aktiviteter, utom de som endast är för risk managers.

Studenter & arbetslösa

Studerande inom exempelvis riskhantering har utbyte av att bli medlem i SWERMA.

Varmt välkommen som medlem!

 


Ansök om medlemskap

Avgifter för de olika medlemkategorierna för 2023/2024.

Krets 1 2000 kr
Krets 2a 1700 kr
Krets 2b 495 kr

Alla SWERMAs fakturor skickas som pdf:er till medlemmarna via epost, inga pappersfakturor utfärdas. Som medlem ansvarar du själv för att fakturan sedan hamnar rätt för betalning inom din organisation/arbetsplats. SWERMA har tyvärr ingen praktisk möjlighet att göra några undantag från ovan rutin.

Personuppgifter:

Adressuppgifter:

Kontaktuppgifter:

Fakturauppgifter:

Nyhetsbrev och erbjudanden

SWERMAs medlemmar har möjlighet att erhålla

  • gratis tidskrifter, för närvarande Strategic Risk och Commercial Risk Europe,
  • erbjudanden om rabatterade konferenser/utbildningar och
  • annan information med koppling till RM och försäkring.

Hantering av personuppgifter

Genom att skicka min ansökan godkänner jag att mina uppgifter sparas och behandlas i enlighet med GDPR. Information hur SWERMA hanterar dina personuppgifter.