hus

GH-stipendium

Gustaf Hamilton

Gustaf Hamiltons RM-stipendium delas ut till den eller de personer som gjort värdefulla insatser såväl ekonomiskt som funktionellt och då har visat god förmåga i uppbyggnad och ledning av en riskhanteringsfunktion, eller främjat forskning, utveckling och utbildning och därmed har höjt riskhanteringens anseende och betydelse här i landet. Pristagaren eller pristagarna kan komma från såväl privat som offentlig sektor.

Stipendiet tillkom 1990. Det instiftades av pionjären inom riskhantering, och Sveriges förste risk manager Gustaf Hamilton och delades ut vid NordRM-konferenserna, som arrangerades av företaget Unirisk vartannat år fram till 1996. När SWERMA bildades beslutades att åter dela ut stipendiet.

Tre av de nominerade bidragen utses till finalister av styrelsen. Mottagaren utses genom omröstning på finalisterna, där samtliga medlemmar har var sin röst. Stipendiesumman är 40.000 kr

Tidigare års vinnare

Bra citat som inspirerar och motiverar.

Bli medlem