SWERMA är intresseföreningen för dig som arbetar med risk management, försäkring, loss prevention, compliance etc. inom näringsliv eller offentlig sektor, på försäkringsbolag eller som försäkringsförmedlare.


Läs mer om SWERMA

Aktuellt
Kalender

Diplomerad Risk Manager

Programmet fokuserar på praktisk riskhantering, best practice och övningar inom: verksamhetsstyrning, ramverk och standarder, riskaspekter, finans/försäkringsrisk, praktisk riskhantering och projektrisk. En stabil kunskapsbas och metoder som direkt kan integreras i verksamheten.

sep 2020 2

Risk Forum 2020 är inställt

Risk Forum 2020 innehåller föreläsningar inom aktuella ämnen och trender, internationell utblick med FERMA, inspiration och goda möjligheter till nätverkande.

sep 2020 2

Finansiell riskhantering

Vilka finansiellt kopplade risker möter olika aktörer inom olika sektorer/industrier? Är några risker viktigare än andra? Hur jobbar olika aktörer med sin finansiella riskhantering? Hur man ska arbeta med och rapportera de finansiella riskerna.

dec 2020 2


Våra partners