SWERMA är intresseföreningen för dig som arbetar med risk management, försäkring, loss prevention, compliance etc. inom näringsliv eller offentlig sektor, på försäkringsbolag eller som försäkringsförmedlare.


Läs mer om SWERMA

RISK FORUM 2020 – SAVE THE DATE: 19 MARS!

Aktuellt
Kalender

Solvens II översynen 2020

Nytt möte med tema Solvens II översynen 2020 med senaste nyheterna från FI.
Governance Consulting kommer ge en kort sammanfattning av det senaste årets nyheter och deras syn på hur de kan hanteras praktiskt i captivebolagen.

feb 2020 13

Risk Forum 2020 - A New Horizon

Risk Forum 2020 innehåller föreläsningar inom aktuella ämnen och trender, internationell utblick med FERMA, inspiration och goda möjligheter till nätverkande.

mar 2020 19


Våra partners