SWERMA är intresseföreningen för dig som arbetar med risk management, försäkring, loss prevention, compliance etc. inom näringsliv eller offentlig sektor, på försäkringsbolag eller som försäkringsförmedlare.


Läs mer om SWERMA

Certified Risk Management Professional

 

Under 2018 erbjuds i Sverige rimap®-utbildningen ackrediterad av SWERMAs europeiska paraplyorganisation FERMA. Det är också FERMA som arrangerar examinationstillfällen för rimap® certifiering. Utbildningen hålls av SWERMAs samarbetspartner Stockholm School of Economics (SSE) Executive Education i Stockholm. Som medlem i SWERMA har du rabatt på kursavgiften!

rimap®-utbildningen består av följande kursmoduler;

Läs mer här!

Aktuellt
Kalendarium

Hur kommunicera risk på ett effektivt sätt med CFO?

Välkomna till en ERM nätverksmöte hos Coop i Solna Business Park. Christer Jönsson, Chief Risk Officer och Lars Granlöf, Chief Financial Officer på Coop Sverige AB, kommer presentera hur de arbetar med riskhantering och riskkommunikation inom Coop/KF koncernen.

Maj 2018 29

FERMA European Risk Management Seminar 2018

What to consider when buying a cyber insurance. How to quantify cyber risk in your organization. How to draw up non-financial reporting. What environmental insurance is most appropriate for your organisation.

Okt 2018 8

Försäkring och risktransferering

En genomgång av svensk, nordisk och internationell försäkringsmarknad med fokus på hur försäkring används som riskhanteringsverktyg samt alternativa risktransfereringsmetoder.

Okt 2018 18

Finansiell riskhantering

En genomgång av kvantitativ analys och beräkningsmodeller för bedömning och värdering av finansiell risk. Deltagarna får en teoretisk grund kring finansiell riskberäkning samt praktiska metoder för bedömning och värdering av risk.

Nov 2018 8


Våra partners