SWERMA är intresseföreningen för dig som arbetar med risk management, försäkring, loss prevention, compliance etc. inom näringsliv eller offentlig sektor, på försäkringsbolag eller som försäkringsförmedlare.


Läs mer om SWERMA

SWERMA SEMINAR ON BREXIT 2.0

Date: 11th of April
Time:
08:30-09:00 Breakfast,
09:00-10:30 Seminar with Q&A
Location: AON, Valhallavägen 117H, Stockholm

Open for all members of SWERMA.
Brexit 2.0 – Update on latest developments and outlook: read more and book here!

Aktuellt

ICA Gruppen söker Head of Group Risk Management

Head of GRM leder och utvecklar hela koncernens samlade riskarbete. I det dagliga arbetet leder Head of GRM kunniga specialister, prioriterar gruppens arbete och insatser, säkerställer att omvärldsbevakning leder till adekvata förbättringar, att ramverk, styrmodeller, process mm leder i önskad riktning,

Kalender

Certified Risk Management Professional – rimap®

15-17 maj + 3-5 juni
SWERMA arbetar aktivt för medlemmarnas kompetensutveckling och har tillsammans med vår samarbetspartner Stockholm School of Economics (SSE) Executive Education under flera år framgångsrikt drivit programmet Diplomerad Risk Manager (DRM) vilket resulterat i mer än 150 diplomerade deltagare. Från och med 2017 ges också två tilläggsutbildningar med ett innehåll som anpassats till kunskapskraven i rimap®.

maj 2019 15

Finansiell Riskhantering

Ger dig en gedigen genomgång av finansiell riskhantering och beräkningen av olika risker.

okt 2019 10

FERMA European Risk Management FORUM 2019

The FERMA Forum is the premier international event for the risk management community in Europe: 1500 risk professionals will come together for 2 days in Berlin to energize insurance and risk management practices.

Nov 2019 17

Försäkring och Risktransferering

En gedigen genomgång av försäkringsmarknaden med ett speciellt fokus på försäkring som risktransferering och internationella försäkringsprogram.

Dec 2019 9


Våra partners