SWERMA är intresseföreningen för dig som arbetar med risk management, försäkring, loss prevention, compliance etc. inom näringsliv eller offentlig sektor, på försäkringsbolag eller som försäkringsförmedlare.


Läs mer om SWERMA

Certified Risk Management Professional

 

Under 2018 erbjuds i Sverige rimap®-utbildningen ackrediterad av SWERMAs europeiska paraplyorganisation FERMA. Det är också FERMA som arrangerar examinationstillfällen för rimap® certifiering. Utbildningen hålls av SWERMAs samarbetspartner Stockholm School of Economics (SSE) Executive Education i Stockholm. Som medlem i SWERMA har du rabatt på kursavgiften!

rimap®-utbildningen består av följande kursmoduler;

Läs mer här!

Aktuellt
Kalendarium

SWERMA captivemöte

IFRS 17 kommer att påverka hur vi redovisar, värderar och utformar försäkringsavtal i våra captives. För Krets1/Risk Managers

Okt 2018 17

Försäkring och risktransferering

En genomgång av svensk, nordisk och internationell försäkringsmarknad med fokus på hur försäkring används som riskhanteringsverktyg samt alternativa risktransfereringsmetoder.

Okt 2018 18

GRC Conference 2018

För femte året i rad anordnar Internrevisorernas förening (IIA Sweden) tillsammans med ISACA, SWERMA och Compliance Forum GRC-konferensen.

Okt 2018 18

Finansiell riskhantering

En genomgång av kvantitativ analys och beräkningsmodeller för bedömning och värdering av finansiell risk. Deltagarna får en teoretisk grund kring finansiell riskberäkning samt praktiska metoder för bedömning och värdering av risk.

Nov 2018 8


Våra partners