Kurs - Aktuella

  • Programmet vänder sig till deltagare som arbetar i företags och organisationers funktioner för strategi, styrning, ekonomi, planering, uppföljning, risk och kontroll.

  • Programmet fokuserar på (1) förståelse av, (2) mätning & beräkning, och (3) hantering av finansiella risker inom en rad olika typer av bolag såsom; industribolag och andra icke-finansiella bolag, försäkringsbolag, banker, pensionsbolag, kapitalförvaltare mm.

  • Denna utbildning behandlar hanteringen av cyberrisker som är ett av de största hoten mot olika verksamheter, deras framgång samt existens, och kostar enorma summor för både företag och samhälle varje år.

  • Diplomprogrammet syftar till att ge deltagarna en bred och gedigen kunskapsbas och skapa förutsättningar för att utveckla ett fungerande riskramverk i olika typer av organisationer.

Kurs - Passerade