2018-03-21 till 2018-04-25   Hela dagen

Kurs

Programmet omfattar sex dagar där de första tre utgör basen och de avslutande tre fokuserar på praktisk riskhantering, best practice och övningar.

Gå till Diplomerad Risk Manager

2018-10-18 till 2018-10-19   00:00

Kurs

En genomgång av svensk, nordisk och internationell försäkringsmarknad med fokus på hur försäkring används som riskhanteringsverktyg samt alternativa risktransfereringsmetoder.

Gå till Försäkring och risktransferering

2018-11-08 till 2018-11-09   00:00

Kurs

En genomgång av kvantitativ analys och beräkningsmodeller för bedömning och värdering av finansiell risk. Deltagarna får en teoretisk grund kring finansiell riskberäkning samt praktiska metoder för bedömning och värdering av risk.

Gå till Finansiell riskhantering