2017-09-25 till 2017-09-26   00:00

Kurs

En gedigen genomgång av försäkringsmarknaden med ett speciellt fokus på försäkring som risktransferering och internationella försäkringsprogram.

Gå till Risktransferering och försäkring – Påbyggnad på Diplomerad Risk Manager