Utbildning hos IFU – Diplomerad Risk Manager

28aug

Diplomerad Risk Manager

 

 


IFU och SWERMA har ett samarbetsavtal som innebär att du som medlem erhåller 10% rabatt på anmälningsavgiften.

 

Diplomprogrammet syftar till att ge deltagarna en bred och gedigen kunskapsbas och skapa förutsättningar för att utveckla ett fungerande riskramverk i olika typer av organisationer.

Bredden i programmet ska belysa den komplexa roll som riskmanagers och andra riskägare har, ge en insikt kring best practice inom olika områden samt problematisera kring olika utmaningar.

Programmet omfattar sex dagar och fokuserar på praktisk riskhantering, best practice och övningar. Innehållet kan delas upp i ämnesområdena: verksamhetsstyrning, ramverk och standarder, riskaspekter, finans/försäkringsrisk, praktisk riskhantering och projektrisk.

 

Datum: 28-30 augusti + 24-26 september
Ort: Stockholm

Läs vidare på IFUs hemsida för mer information om utbildningen HÄR


Plats

Karta: Karta Otillgänglig

Boka dig

Bokning hanteras på en extern webbplats.