hus

Verksamhet

Risk Forum

SWERMAs största event är Risk Forum, en heldagskonferens som årligen arrangeras i Stockholm. Risk Forum är mycket populärt med drygt 200 deltagare från olika roller och aktörer inom bland annat försäkring och riskhantering.

 

På Risk Forum eftersträvar vi att erbjuda givande och inspirerande föreläsningar och trender inom aktuella ämnen, internationell utblick med FERMA varvat med nätverkande aktiviteter. I samband med Risk Forum delas även Gustav Hamiltons RM-stipendium ut och vinnande bidrag i årets uppsatstävling, anordnad av SWERMAs studentforum, presenteras.


GH-stipendium

Gustaf Hamiltons RM-stipendium delas ut till den eller de personer som gjort värdefulla insatser såväl ekonomiskt som funktionellt och då har visat god förmåga i uppbyggnad och ledning av en riskhanteringsfunktion, eller främjat forskning, utveckling och utbildning och därmed har höjt riskhanteringens anseende och betydelse här i landet. Pristagaren eller pristagarna kan komma från såväl privat som offentlig sektor.

Mera om RM-stipendiet
Nominering


Kurser & program

SWERMA arbetar aktivt för medlemmarnas kompetensutveckling och har tillsammans med vår samarbetspartner Stockholm School of Economics (SSE) Executive Education under flera år framgångsrikt drivit programmet Diplomerad Risk Manager (DRM) vilket resulterat i mer än 150 diplomerade deltagare. Från och med 2017 ges också två tilläggsutbildningar med ett innehåll som kompletterar DRM-programmet för den som vill bredda sina kunskaper inom riskhantering ytterligare.

I sin helhet ger Diplomprogrammet och de fördjupande riskutbildningarna en bred och gedigen bas så att deltagarna får förutsättningar för att utveckla ett fungerande riskramverk i olika typer av organisationer. Bredden i programmet belyser den komplexa roll som riskmanagers och andra riskägare har, ger en insikt kring best practice inom olika områden samt problematiserar kring olika utmaningar. Undervisningen är på svenska, men material kan komma att presenteras på engelska.

Tidigare deltagare på DRM kan anmäla sig direkt till tilläggsutbildningarna och de kan även genomgås fristående utan att först ha gått DRM-programmet om man har tillräckligt med förkunskaper.

För att kunna tillgodogöra sig utbildningarna bör man ha arbetat med riskhanteringsfrågor i ett par år. SWERMAs medlemmar erhåller rabatterat pris och ges förtur till utbildningarna.

Läs mer om utbildningarna här:

Även SWERMAs europeiska paraplyorganisation FERMA har tagit fram en utbildning inom området Risk Management vars innehåll motsvarar DRM + de två tilläggsmodulerna. Läs mer om den europeiska utbildningen påFERMAs hemsida.

SWERMA arrangerar tillsammans med våra sponsorer nätverksmöten, webbinarier och seminarier som löpande presenteras i Kalendern.


Årsmöte

I stadgarna framgår att föreningen årligen ska hålla föreningsstämma. Vi har valt att hålla stämman, som vi i daglig tal kallar årsmöte, samtidigt som SWERMAs årliga Risk Forum.

Ur stadgarna (§8, Föreningsstämma)

Föreningen skall hålla stämma senast under april månad. Dag, tid och plats för stämman fastställs av styrelsen. Kallelse till stämma samt dagordning skall vara medlem tillhanda senast fyra veckor i förväg.

En medlem som önskar väcka ett förslag skall för att detta skall kunna behandlas på stämman se till att det är styrelsen tillhanda senast två månader före stämman.

Nedan finner du en länk till alla våra samlade årsmöteshandlingar

Till våra årsmöteshandlingar 


Studentforum

SWERMA satsar på studenter och vill sprida kunskap och medvetande om riskhantering och om SWERMA som förening. Detta för att peka på ett allt viktigare område som erbjuder intressanta arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter.

Som student kan du bli medlem i SWERMA och betalar då endast halva medlemsavgiften.

Uppsatstävling

SWERMA bjuder in till en uppsatstävling för studenter. Författare till vinnande uppsatser får

  • pris från SWERMA samt omnämnande i SWERMAs utskick
  • presentera sin uppsats på SWERMA Risk Forum

Alla godkända uppsatsdeltagare får

  • möjlighet till kontakter med näringsliv och organisationer
  • gratis studentmedlemskap i SWERMA och tillgång till nätverksaktiviteter under
    ett år.

För vidare information var vänlig använd länken nedan eller kontakta
student@swerma.se.

http://www.swerma.se/swerma-studentforum/uppsatstavling/


Nätverksmöten

SWERMA genomför löpande olika nätverksmöten tillsammans med våra samarbetspartners. Dessa är uppskattade av medlemmar och inbjudningar skickas ut baserat på intresse. Nätverksgrupperna är indelade enligt nedan.
Generellt för alla medlemmar:

  • Styrning och Intern kontroll
  • Försäkrings / Captive
  • BCM
  • Enterprise Risk Management