Förslag på kandidater till Gustaf Hamiltons RM-stipendium mottages under hela året, men särskilt under perioden november- januari då arbetet med att utse nästa års stipendiat pågår. Kontakta stipendiekommitténs ordförande om du vet någon person som gjort avgörande insatser för riskhantering inom sin organisation.