Risk Forum

SWERMAs största event är Risk Forum, en heldagskonferens som årligen arrangeras i Stockholm. Risk Forum är mycket populärt med drygt 200 deltagare från olika roller och aktörer inom bland annat försäkring och riskhantering.

På Risk Forum eftersträvar vi att erbjuda givande och inspirerande föreläsningar och trender inom aktuella ämnen, internationell utblick med FERMA varvat med nätverkande aktiviteter. I samband med Risk Forum delas även Gustav Hamiltons RM-stipendium ut och vinnande bidrag i årets uppsatstävling, anordnad av SWERMAs studentforum, presenteras.

Läs mer om årets Risk Forum HÄR

Nyheter Risk Forum

Kommande evenemang