Risk Forum 2011

SWERMAs årliga Risk Forum hölls i det nya ”Hotel Marriott Courtyard” på Kungsholmen i Stockholm och var alldeles perfekt passande lokaler för de drygt 100 medlemmar som anslutit. Nytt för i år var att vi hade gäster från våra systerföreningar i såväl Danmark som Norge. Dessutom förstås från FERMA.

Föreningsstämman hölls traditionsenligt innan det egentliga programmet. Man kan notera att SWERMAs ekonomi är god och att medlemsantalet ökar.

Charlotte Barnekow, SWERMAs ordförande inledde Risk Forum 2011 med ett kort öppningsanförande och presenterade sedan dagens moderator Ari Riabacke, fil dr i risk-och beslutsanalys. Ari fick oss bl.a. att förstå skillnaden mellan att fatta beslut med hjärnan, hjärtat och att gå på magkänslan. Han modererade sedan dagen på ett förträffligt sätt.

Om riskhanteringen vid bygget av Citybanans alla tunnlar under Stockholm berättade Ulrika Sandahl från NCC på ett mycket intressant och instruktivt sätt. Mycket sprängning nära trafikerade T-banelinjer och mycket berg att forsla bort!

Gustaf Hamiltons pris på SEK 25.000 överlämnades förstås av Gustaf själv till årets pristagare, Kjell Olsson, E-on.

(c) Daniel Bloemberg

Vem kunde bättre än Mikael Andersson fånga vårt intresse efter lunchen? Mikael, född utan armar och ben, pekade på att vi skall glädja oss åt det vi har och han bevisade verkligen att han gjort det omöjliga möjligt. Många greps säker av hans fantastiska presentationer t.ex. att simma, spela pingis och innebandy utan ”problem”, utan armar och ben! Fokusera på det Du har, inte på det som saknas!

Vilken profil och vilka kvalitéer efterfrågas i Risk Management rollen berättade Per Dymér, Q-search och Anders Hult från Deloitte om på olika sätt.

”Varför är risk lågt prissatt i Norden” var ämnet för paneldebatten som inleddes av Jose Ribero från Lloyd´s. Något entydigt svar fick vi nog inte av panelen, men visst beror det på villkoren och att vi har jämförelsevis bra risker!

Riskhantering och samspel var ämnet för Ebba Lindsö. Kvinnan som på sin ”livsresa” ville bli terapeut till fångar, men blev civilekonom och ”hamnade” i många utsatta styrelseposter bl.a. i finansbolag, TT, Svenskt Näringsliv. Mycket självutlämnande och höga signaler om att tro på sig själv. Och att det ibland är upp och ibland verkligen ned.

Från FERMA berättade Florence Bindelle och Pierre Sonigo om allt som är på gång såväl inom EU som övrigt inom försäkringsområdet. Peter van den Dekker, President FERMA, talade tidigare om kommande FERMA Risk Forum i Stockholm 2 – 5 oktober i Stockholm.

Efter Charlotte Barnekows avslutningsanförande vidtog middag och mingel och där kunde man uppfatta många positiva omdömen om dagen.