ICA Gruppen söker Head of Group Risk Management

, Inlagd av: Lennart Mogren

Kategoriserad i: Aktuellt, Annons

Head of GRM leder och utvecklar hela koncernens samlade riskarbete. I det dagliga arbetet leder Head of GRM kunniga specialister, prioriterar gruppens arbete och insatser, säkerställer att omvärldsbevakning leder till adekvata förbättringar, att ramverk, styrmodeller, process mm leder i önskad riktning,