ICA söker Business Continuity Manager

ICA Gruppen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med verksamhet inom mat och måltider, bank, apotek, specialvaror och fastigheter. ICAs värderingar grundar sig på enkelhet, engagemang och entreprenörskap. Balansen mellan individens drivkraft och kraften i det gemensamma är en del av vår framgång. Har du vilja och egna idéer finns en mängd möjligheter att lyckas hos oss.
Business Continuity Manager (BCM) ingår i ICAs Group Risk Management (GRM) funktion som arbetar koncernövergripande inom risk- och säkerhetsområdet. GRM funktionen består av sju personer med olika specialistkompetens och leds av ICAs Head of Group Risk Management.

Arbetsuppgifter

Business Continuity Manager (BCM) leder och koordinerar ICA Gruppens kris- och kontinuitetshanteringsarbete. För att lyckas i tjänsten är det viktigt att kombinera strategiskt och operativt arbete. En stor del av jobbet genomförs ute i verksamheten där BCM fungerar som en internkonsult inom området.

ICA har en mångfacetterad verksamhet vilket gör rollen som BCM väldigt bred!

BCM ansvarar för att:

• Det finns koncernövergripande riktlinjer och instruktioner/standards inom både kris- och kontinuitetshantering.
• Stärka kompetensen inom kris- och kontinuitetshantering genom att planera och leda utbildningar, workshops och övningar
• Utveckla och implementera ändamålsenliga metoder och verktyg som effektiviserar koncernens kris- och kontinuitetshanteringsarbete
• Bevaka nya lagar och författningar som påverkar kris- och kontinuitetsområdena samt kontinuerligt följa de förändringar som sker inom kris-och kontinuitetshantering beträffande metoder och teknik.
• Följa upp moderbolagets och dotterbolagens arbete inom kris- och kontinuitetshanteringsområden

Utbildning/bakgrund

Akademisk examen och lång erfarenhet (minst 5 år) av arbete med strategiska och operativa kris- och kontinuitetsfrågor.

Det är positivt om du har arbetat som konsult inom området.

Du har goda kunskaper inom riskhantering inklusive områden som kris och kontinuitet samt gärna erfarenhet av att genomföra processkartläggningar.

God förståelse för IT och teknik är önskvärd.

Goda färdigheter i att kommunicera skriftligt och muntligt runt aktuella frågeställningar på både svenska och engelska.

En god pedagog med vana att utforma och hålla utbildningar.

Personliga egenskaper

Du är en drivande person, som är relationsskapande och har en god kommunikativ förmåga.

Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna inom arbetsområdet och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta. Samtidigt agerar du med pondus när så krävs.

Som BCM är det avgörande att du har ett stort engagemang för ämnesområdet och en hög integritet. Det är även viktigt att vara van att arbeta självständigt och målinriktat.

Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11

Sök aktuell tjänst