hus

Om Swerma

Historik

SWERMA bildades 2003.


Mål & vision

SWERMA har som mål att vara den ledande intresseföreningen för alla som ägnar sig åt Risk Management (riskhantering på svenska) i Sverige. Vi ser riskhantering som de samordnade och koordinerade aktiviteter som en organisation använder för att styra och kontrollera sin exponering för risk, oberoende av om det kallas Enterprise Risk Management, Business Continuity Management, Compliance eller liknande.

SWERMAs vision är att riskhantering skall utvecklas till att vara en naturlig och integrerad del av alla organisationers verksamheter, vare sig de är privata företag eller delar av den offentliga sektorn som till exempel kommuner, landsting eller staten.

 


Fokusområden

SWERMA vill aktivt bidra till att utveckla riskhantering genom att fokusera på:

  • Riskhanteringsprocessenden systematiska tillämpningen av policyer, procedurer och rutiner som leder till identifiering, analys, utvärdering och behandling av risk.
  • Praktisk tillämpning; hur kan riskbedömning genomföras, på vilket sätt kan olika risker mätas och utvärderas, vilka skadeförebyggande insatser kan användas i olika sammanhang, hantering och kommunikation av krissituationer, regelefterlevnad.
  • Risktransferering och riskfinansiering; försäkring, captiveverksamhet, pooling, andra typer av finansiella instrument.

Verksamhet

Professionell utveckling

SWERMA bidrar till din professionella utveckling genom att arrangera kurser, nätverksaktiviteter och den årliga återkommande konferensen Risk Forum. Medlemmarna välkomnas även att engagera sig i föreningen.


Styrelsen & andra befattningar

SWERMAs styrelse väljs av årsstämman i enlighet med förslag från Valberedningen. Ledamöterna väljs på två år och kan sitta i maximalt fyra år, om man inte väljs till ordförande eller vice ordförande, då maxtiden är åtta år. Ordföranden ska vara från kategorin Risk Manager. Styrelsen samlas vanligtvis cirka nio gånger per år.

Ledamot

Funktion

Ansvarsområde

Organisation/Företag

Karl-Johan Rodert

Ordförande

GH-stipendiet, Medlemmar, FERMA

Autoliv

Robert Buffay

Vice Ordförande

Sponsoransvarig, FERMA

RiskPoint

Henrik Pääjärvi

Kassör

Webb och Sociala medier, Medlemmar

BEWI

Tomas Andersson

Ledamot

Projektledare Risk Forum, Nätverksträffar

Volvo Cars

Jonas Särnborg

Ledamot

Utbildning, ERM-dagen

Husqvarna

Maria Scheele

Ledamot

Nätverksträffar, Captive-gruppen

SRFAB

Mikaela Hevreng

Ledamot

Studentuppsatser, Nätverksträffar

Marsh

Ewa Söderberg

Ledamot

Projektledare Risk Forum, GRC-dagarna, ERM-dagen

Sandvik

Mariette Schelander

Ledamot

Risk Forum, Utbildning, Nätverksträffar

Billerud

Karin Åkerman

Ledamot

Risk Forum, Nätverksträffar

Essity

Mikael Lyngstam

Ledamot

Risk Forum, Captive-gruppen

AB Volvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALBEREDNINGEN

Valberedningen består av följande personer under 2023:
Niclas Nelson, Ordförande, Gränges
Athina Pehrman, Autoliv
Erik Hallén, If

 


Stadgar

Stadgar för SWERMA fastställda första gången den 3 februari 2003, därefter ändrade den 21 april 2005, den 29 mars 2007, den 27mars 2008, den 14 mars 2013, den 19 mars 2020 och den 21 april 2021.

Stadgar-för-Swedish-Risk-Management-Association-2021-04-21


FERMA

Sedan 1974 har FERMA varit den ledande organisationen inom riskhantering i Europa. FERMA främjar kommunikationen mellan medlemmarna och IFRIMA (International Federation of Risk and Insurance Management Associations) där FERMA är medlem.

Representanter från FERMA är ofta inbjudna att delta i möten och diskussionsgrupper med andra handels- och näringslivsorganisationer. Genom dessa professionella nätverk kan FERMA förmedla kunskap om riskhantering och dess metodologi vilket ger fördelar till näringsliv och samhälle.

Vartannat år håller FERMA sitt väletablerade Risk Management Forum, som sker i olika medlemsländer i Europa varje gång med stöd av den nationella medlemsföreningen.

Särskilda seminarier och undersökningar arrangeras också och FERMA arbetar med många utbildningsinstanser i Europa och välkomnar samarbete med den akademiska världen och andra experter inom riskhantering.