SWERMA är intresseföreningen för dig som arbetar med risk management, försäkring, loss prevention, compliance etc. inom näringsliv eller offentlig sektor, på försäkringsbolag eller som försäkringsförmedlare.

SWERMA fokuserar på riskprocessen, praktisk tillämpning samt risktransferering och riskfinansiering och leder utvecklingen av aktuella frågor inom riskhantering inom både privata företag och offentlig sektor i Sverige.

SWERMA bildades 2003 och har idag 350 medlemmar. Föreningen främjar kompetensutveckling och nätverk mellan medlemmarna genom aktiviteter och kursverksamhet, agerar remissinstans i captivefrågor till Finansinspektionen, sprider kunskap genom Studentforum samt arrangerar det årliga populära Risk Forum i mars varje år.