SWERMA inbjuden att delta i referensgrupp för Solvens 2

, Inlagd av: Lennart Mogren

Kategoriserad i: Captive

SWERMA erbjuder ett antal medlemmar möjlighet att sitta med i referensgruppen för att bevaka captivens intressen. Syftet med referensgruppen är att diskutera Finansinspektionens (FI) förslag till föreskrifter.