SWERMA inbjuden att delta i referensgrupp för Solvens 2

, Inlagd av: Lennart Mogren

Kategoriserad i: Captive

SWERMA erbjuder ett antal medlemmar möjlighet att sitta med i referensgruppen för att bevaka captivens intressen. Syftet med referensgruppen är att diskutera Finansinspektionens (FI) förslag till föreskrifter.

Save the date: European Captive Forum den 11-12 november i Luxembourg

, Inlagd av: Lennart Mogren

Kategoriserad i: Captive, Konferens

ECIROA

Den europeiska föreningen för captive-ägare, ECIROA, anordnar en konferens vartannat år i Luxembourg. Deltagande är gratis för risk managers och programmet brukar vara mycket givande. Anmälan och information hittas via länken nedan under våren 2014. http://www.eciroa.org/wp/?page_id=431

Seminarium om rapporteringskraven under solvens II

, Inlagd av: Lennart Mogren

Kategoriserad i: Captive

Den 27 augusti håller Finansinspektionen ett seminarium om rapporteringskraven under solvens II. Klicka här för att boka plats.  Seminariet kommer bland annat att handla om: riktlinjer för nya regelverk och kommande rapportering för försäkringsföretagen Ebas tekniska standard för rapportering och följdändringar i Finansinspektionens rapporteringsföreskrifter nya inrapporteringssystemet.

Genomförandet av Solvens 2 och captives – SWERMAs skrivelse till Finansdepartementet

, Inlagd av: Lennart Mogren

Kategoriserad i: Captive

SWERMAs captivegrupp har under 2013 haft två möten som resulterat i bifogad skrivelse till Finansdepartementet och Finansinspektionen. Skrivelsen tar fasta vid captivens särart och att behandlingen av dem inom ramen för Solvens 2 skall vara proportionerlig så att samhällsnyttan med captives inte begränsas. Captivegruppen har nästa möte den 29 augusti och är öppet för Risk […]

Nätverksmöte captive den 6 februari 2013

, Inlagd av: Lennart Mogren

Kategoriserad i: Captive, Nätverksmöte

För SWERMAs medlemmar i krets 1, Risk Managers. Logga in för att läsa mera! Diskutera Solvens 2 och hur det kommer att påverka captives. Frågor som captiveägarna tycker är viktiga och hur SWERMA bör agera för att påverka det framtida regelverket.