SWERMA inbjuden att delta i referensgrupp för Solvens 2

Syftet med referensgruppen är att diskutera Finansinspektionens (FI) förslag till föreskrifter.  FI kommer endast kortfattad gå igenom deras föreskrifter och merparten av tiden kommer att användas för att ge input på deras förslag. Mötesschemat ser ut som följer:

Schema

1.       Företagsstyrning, ägar- ledningsprövning, Aktuarie, ORSA, riskhantering, överskott kl 13-17 6 okt

2.       Grupp IGT/RC, CRM kl. 13-17 7 okt

3.       Rapportering och tillsyn/ingripanden kl 8-12 9 okt

4.       Övrigt: Placeringar, Informationsföreskriften, SPV, Klasser, tillstånd kl. 13-17 13 okt

5.       Kapitalbas, FTA, inkl affärsgrenar, värdering kl. 13-17 14 okt

6.       Kapitalkrav och interna modeller kl. 13-17 15 okt

SWERMA kommer att förbereda ett antal punkter inom varje ämnesområde för att lyfta fram captivens speciella karaktär och deras behov inom området. Vi erbjuder nu ett antal medlemmar möjlighet att sitta med i referensgruppen för att bevaka captivens intressen. De som är intresserade av att delta vänligen meddela Ola Nilsson eller Fredrik Finnman.