Risk Forum den 19 mars 2020 flyttas fram till den 2 september 2020

, Inlagd av: Anna Wallgren

Kategoriserad i: Dokument, Risk Forum

På grund av rådande situation med anledning av Coronaviruset har SWERMAs styrelse gemensamt beslutat att skjuta fram Risk Forum 2020 till 2 september. Konferensen skulle ägt rum i Stockholm den 19:e mars. Är du redan anmäld till konferensen kommer din anmälan att tas bort, och alla får möjlighet att åter anmäla sig till det nya […]

Givande heldag om Enterprise Risk Management

, Inlagd av: Anna Wallgren

Kategoriserad i: Dokument

Den 20 februari samlades runt 90 personer på Handelshögskolan i Göteborg för en heldag med temat värdeskapande Enterprise Risk Management (ERM). SWERMA stod som arrangörer tillsammans med Handelshögskolan, AB VOLVO OCH KPMG. Under dagen kunde deltagarna lyssna till intressanta talare och flera internationella gäster var på plats.

Looking after your mobile workforce in a globalising economy

, Inlagd av: Alexander Hansén

Kategoriserad i: Aktuellt, Dokument, Loss prevention

SWERMA har tillsammans med International SOS tagit fram en skrift om risker relaterade till resor i tjänsten, inklusive information om det svenska juridiska ramverket som berör företag som har resande i tjänsten. Ta chansen att säkerställa att ditt företag har bra processer på plats. Skriften finns att ladda ner på till höger på denna sida […]

Sponsorpartner till SWERMA

, Inlagd av: Alexander Hansén

Kategoriserad i: Aktuellt, Annons, Dokument

För att bidra till utvecklingen av SWERMAs verksamhet och medlemsnytta så erbjuds sponsorskap för företag inom kategorierna försäkringsmäklare, sak- och livförsäkringsbolag, revisionsfirmor samt säkerhetsföretag eller andra typer av konsultbolag.