Looking after your mobile workforce in a globalising economy

, Inlagd av: Alexander Hansén

Kategoriserad i: Aktuellt, Dokument, Loss prevention

SWERMA har tillsammans med International SOS tagit fram en skrift om risker relaterade till resor i tjänsten, inklusive information om det svenska juridiska ramverket som berör företag som har resande i tjänsten. Ta chansen att säkerställa att ditt företag har bra processer på plats. Skriften finns att ladda ner på till höger på denna sida […]