Nominera till utbildning av FERMA-Lloyd’s Professional Development Programme 2024/2025

Stipendie för FERMA-Lloyd’s Professional Development Programme

SWERMA har möjlighet att nominera två kandidater till FERMA/Lloyd’s utbildningsprogram som genomförs 2024-2025.

Kravet är minst 3-5 års erfarenhet från arbete inom risk management, SWERMA-medlem (Krets 1/Risk Manager) samt god förmåga att kommunicera på engelska. Utbildningen är avgiftsfri men resor och boende bekostas av deltagarna.

Programmet innefattar tre dagar i London från den 14 till 16 maj 2024, en dag i Madrid den 23 oktober 2024 – följt av FERMA Forum som äger rum mellan den 20 och 22 oktober, samt två dagar i Bryssel i mars 2025.

De ämnen som kommer att behandlas inkluderar en översikt av Lloyd’s marknad, föreläsningar om Lloyds strategi för riskaptit och riskhantering, workshops om exponering och prestandahantering, sessioner om internationella försäkringsregler, en session om skadereglering med experter inom skadehantering från Lloyd’s, insyn i framväxande risker samt möjligheter att nätverka med underwriters, mäklare och andra risk managers.

Ta chansen – skicka CV och motivering på engelska senast 23 februari till info@swerma.se

För mer information se bifogat:
FERMA-LLOYDS PROGRAMME 2024-2025.pdf

OBS! Ansökan om nominering går via SWERMA och kan inte göras direkt till FERMA. För frågor om detta vänligen kontakta info@swerma.se