Samarbetspartner SWERMA 2024 Partnership with SWERMA 2024 

English version below

Bäste medlem i SWERMA och externa intressenter, 

För att bidra till utvecklingen av SWERMAs verksamhet och medlemsnytta erbjuder SWERMA möjlighet till samarbete för företag verksamma inom områdena försäkringsmäklare, sak- och livförsäkringsbolag, skadereglering, revisionsfirmor, säkerhetsföretag, konsultbolag och liknande. 

SWERMAs nuvarande samarbetsavtal löper ut den 30 april 2024 och föreningen är nu öppen för nya former av samarbeten från 1 maj 2024. Ett samarbetsavtal löper ett år och är gällande från och med 1:a maj 2024 till 30:e april 2025.

SWERMAs styrelse ser fram emot att kontaktas av företag som är intresserade av att vara samarbetspartner. Senast den 31:a mars 2024 ber vi er skicka en beskrivning av hur ni som samarbetspartner kan bidra till SWERMAs medlemsnytta och vilken samarbetskategori (vi välkomnar intresse till flera olika kategorier) ni är intresserad av. 

Bästa hälsningar,
SWERMA

Dear SWERMA member and external stakeholders, 

SWERMA is offering partnerships with external parties with the purpose to create value for SWERMA’s members and to contribute to the further development of SWERMAs’ activities. The possibility of a partnership is open to insurance brokers, insurance companies, accounting firms and security companies or other type of consultant companies working within these areas. 

Current partnership agreements are valid until April 30th, 2024 and SWERMA is open to new partnerships beginning May 1st . The partnership lasts for one year (May 1st, 2024 – April 30th, 2025). If the partnership work out well it can be prolonged up to a total of two years. Partnerships are evaluated every year. 

The SWERMA Board is looking forward to being contacted by companies interested in becoming partners. Please send a description of how your company could contribute and create value to SWERMA’s members and what kind of partnership/partnerships you are interested in, no later than March 31st 2024. 

Best regards,
SWERMA

Kontaktinformation vid frågor / Contact details for questions:
Robert Buffay – vice ordförande och ansvarig för SWERMAs samarbetspartners
Mail: robert.buffay@swerma.se
Tel: 073-944 99 59 

Se bifogad fil för mer information / Attached document for more information:
Samarbetspartner SWERMA – Partnering with SWERMA 2024