Gustaf Hamilton har avlidit

Gustaf Hamilton, Stockholm, hedersordförande i SWERMA, har stilla insomnat i en ålder av 96 år. Närmast sörjande är hustrun Gerd, barnen Gustaf, Caroline och Eva med familjer.

Gustaf har lämnat oss. Han är vida hyllad för sin insats inom riskhantering. Hans gärning kan inte nog framhävas. Ett eftermäle som förtjänar den största vördnad från oss alla.

Gustaf var en banbrytare. Efter en militär karriär satte han riskhantering i fokus. Med sin erfarenhet av risk- och konflikthantering, aldrig sinande engagemang, beslutsamhet och ledarskap bestämde han utvecklingen av riskhantering inte bara i Sverige.

Ledningen i dåvarande Statsföretag förstod betydelsen av överblick över verksamhetens risker. Gustaf utsågs till risk manager, först i Sverige med den titeln. Nu möttes han av andra risker, inom marknad, produktion, finans, försäkring, och allehanda möjliga oönskade händelser som möttes med fördjupad riskanalys och förebyggande skydd. Han utvecklade nya synsätt och lösningar, bortom traditionella försäkrings­lösningar. Han var med och bildade RiskManagementTeknik-gruppen (RMT) med fokus på riskanalys och skyddsteknik.

Som den praktiskt pedagogiska person han var illustrerade Gustaf snart i den s.k. riskcirkeln företagens olika riskexponeringar. Riskcirkeln blev så populär att den trycktes upp och användes på många håll, även av försäkringsbolagen. Den översattes till ett antal språk och spreds runt om i världen.

Förändringar i samhälle, näringsliv och riskmiljö har efter hand medfört att risk­medvetenhet och riskhantering blivit en nödvändig del av ett ledarskap. Företagens ansvar för sociala frågor, miljö och anständigt agerande hänger ihop med förtroende och anseende. Gustaf insåg tidigt detta och pekade på detta i böckerna ”Risk management – vad är det?” (1977), ”Detta är Risk management”(1985), ”Risk management 2000”(1996).

Gustaf följde samhällsutvecklingen och behovet av förnyad riskhantering. Swedish Risk Management Association (SWERMA), bildades 2003 med Gustaf som hedersordförande. SWERMA har, med Gustaf som engagerad pådrivare, framgångsrikt fortsatt med att utveckla professionen och skapa förutsättningar för riskhantering i samhälle och näringsliv.

I början av 1990-talet instiftade Gustaf sitt RM- stipendium, som ännu delas ut, numera av SWERMA,  till den som gjort värdefulla insatser inom svensk riskhantering. Stipendiet har för mottagarna varit en stor ära. Ända till 93 års ålder var Gustaf med att välja kandidat.

Gustaf var en rättfram, rättrådig och förtroendeskapande person. Den som vann hans respekt och förtroende hade en trogen kollega och vän.

Vi är Gustaf stort tack skyldiga. Vi saknar honom. Hans inflytande och anda lever kvar.

Niclas Nelson

Torgny Bogärde

Lars Nilsson

Per Åkenes

Fredrik Finnman