Sponsorpartner till SWERMA

För att bidra till utvecklingen av SWERMAs verksamhet och medlemsnytta så erbjuds sponsorskap för företag inom kategorierna försäkringsmäklare, sak- och livförsäkringsbolag, revisionsfirmor samt säkerhetsföretag eller andra typer av konsultbolag. Idag består samarbetet med partners av tre huvudsponsorer och en sponsor för studentuppsatser och ytterligare en sponsor som tillsammans med SWERMA sponsrar Hamiltonstipendiet.

  • Huvudsponsorskap omfattar ett sponsorbidrag om 75.000 kr.
  • Sponsorskap av Studentuppsatserna omfattar ett bidrag om 30.000 kr samt deltagande i juryarbetet.
  • Sponsorskap av Hamiltonstipendiet omfattar ett bidrag om 15.000 kr samt deltagande i juryarbetet. (Sponsorskapet av Hamiltonstipendiet sker i samarbete med SWERMA som står för hälften av prissumman.)

Genom sponsorskapet erbjuds sponsorn:

  • att marknadsföra sitt företag, såsom partner till SWERMA, genom publicering av sitt varumärke på SWERMAs hemsida (swerma.se) samt vid SWERMAs årliga Risk Forum.
  • att med tre personer delta i SWERMAs årliga Risk Forum utan kostnad
  • ett års medlemskap i SWERMA för fem av sponsorns anställda
  • att som huvudsponsor ges möjligheten att ge input/agera bollplank/ge förslag till Risk Forum-kommittén vid utformandet av riskforuments program, inom ramen för det av styrelsen fastställda temat.

Utöver det finansiella bidraget ser SWERMA gärna att sponsorerna medverkar till professionell utveckling av medlemmarna genom:

  • att tillsammans med SWERMA anordna seminarium inom aktuella och nydanande ämnesområden
  • att tillhandahålla stöd i form av konferenslokaler, tillfälligt administrativ support och marknadsföring av SWERMAs aktiviteter
  • att föreslå aktiviteter och bidra med idéer för att på annat sätt bidra till medlemsnyttan.

Sponsoravtalen löper på ett år från 1 april 2018. Om samarbetet fungerar väl så är avsikten att erbjuda sponsorer förlängning upp till totalt tre år utan att behöva delta i en ny anbudsprocess. Inom gruppen huvudsponsorer har respektive sponsor exklusivitet inom sin kategori under hela avtalsperioden. SWERMAs styrelse beslutar om val av sponsorer utifrån största möjliga medlemsnytta.

Vi ber företag som är intresserade att innan den 15:e februari 2018 skicka en beskrivning av hur ni som sponsorpartner kan bidra till SWERMAs medlemsnytta. Skicka beskrivningen till sofia.hiden@billerudkorsnas.com.

Bästa hälsningar,

SWERMA

English ´version:
Partnering with SWERMA 2022