Beslut från FI gällande ändrade regler om koncernredovisning

Vi har nu fått besked att FI har beslutat att ändra reglerna om koncernredovisning för onoterade försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag och finansiella holdingföretag. FI tar bort kravet på att dessa företag ska tillämpa IAS-förordningen (full IFRS) i sin koncernredovisning. SWERMA var tillfrågad om vi ville inkomma med något remissvar när detta förslag var ute på remiss, vilket SWERMA tog fram med hjälp av Governance Consulting. Logga in för att se remissvaret.
Swerma remissvar FI Dnr 2020_1823 20200703 FINAL

SWERMA vill rikta ett tack till alla som bidragit till dels dialogen med FI samt att kommentera och utforma svårt svar. Ett speciellt tack vill vi rikta till Katarina Romo-Kahn (NCC) och Hans Djuphammar (Scania) för deras arbete och deltagande på div möte med FI samt deras engagemang i frågan kring IFRS.

Information om FIs beslut hittar du i FFFS 2020:24 via denna länk.