SWERMA-Nyhetsbrevet december 2012

Bästa SWERMA-medlem!

Som en avslutning på året kommer här en sammanfattning kring en del av det SWERMA arbetat med under andra halvåret 2012.

Så som annonserades under Risk Forum i mars så har styrelsen genom Kaj Juhlin arbetat med att designa och utveckla SWERMAs nya hemsida. Tanken är att föreningen därigenom skall få ett vassare och mer användarvänligt verktyg för kommunikation med medlemmarna. För att komma åt det kompletta kalendariet är det viktigt att ni loggar in med era inloggningsuppgifter. Styrelsen efterlyser också medlemmar som har intresse att vilja bidra med nyhetsinnehåll och debattinlägg.

Den största händelsen inom SWERMAs utbildningsverksamhet var lanseringen av diplomeringsutbildningen för Risk Managers. SWERMA under ledning av Torgny Bogärde har under året tecknat ett samarbetsavtal med IFU/IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. Föreningen har svarat för innehållet i kursen ”Diplomerad Risk Manager” och IFU har bidragit med pedagogisk kompetens samt forskningsresurser från Handelshögskolan. Kursen genomfördes med mycket gott resultat och med utgångspunkt från kursdeltagarnas kommentarer så sker nu en vidareutveckling av kursen inför 2013.

FERMA, vår europeiska systerorganisation, arbetar med en motsvarande europeisk certifiering. Då Sverige är bland dem första inom Europa att lansera en sådan så har styrelsen fört en dialog med FERMA för att dela med oss av våra erfarenheter men också för att marknadsföra Stockholm och Handelshögskolan som en av utbildningsinstanserna.

Inom försäkringsområdet så har SWERMAs fokus legat på captives och hur dessa bolag kommer att påverkas av det kommande EU-direktivet för Solvens 2. Styrelsen genom undertecknad, Anders Esbjörnsson och Annika Forsgren har genomfört två möten under året, med Finansinspektionen och Finansdepartementet. Syftet har varit att bättre förstå den politiska beslutsprocessen, informera respektive myndighet om captivens speciella särart och varför de inte kan anses vara systemkritiska men också utröna vad SWERMA eventuellt kan påverka. Detta kommer att behandlas på nätverksmötet den 6 februari.

Nätverksgruppen för ERM är som vanligt aktiv och inleder SWERMAs program 2013 genom seminariet ”Det globala ekonomiska läget” där vi får lyssna till Henric Norrman från Handelsbanken Capital Markets.

Planeringen inför Risk Forum 2013 pågår för fullt och om ni inte redan nu bokat in den 14 mars 2013 så ber jag er att göra det. Som vanligt äger arrangemanget rum under en dag i Stockholm. Programkommittén består denna gång av Monica Ekwall, Susanne Ström och Matilda Bjerndell. Föreningen kommer också att under första halvåret 2013 uppmärksamma att det då är 10 år sedan SWERMA bildades.

En nyhet under 2013 är en uppsatstävling inom riskhanteringsområdet som kommer att utannonseras hos relevanta universitet och högskolor under ledning av Matilda Bjerndell.

Avslutningsvis får jag be att önska er en God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Fredrik Finnman

Ordförande SWERMA