Genomförandet av Solvens 2 och captives – SWERMAs skrivelse till Finansdepartementet

SWERMAs captivegrupp har under 2013 haft två möten som resulterat i bifogad skrivelse till Finansdepartementet och Finansinspektionen. Skrivelsen tar fasta vid captivens särart och att behandlingen av dem inom ramen för Solvens 2 skall vara proportionerlig så att samhällsnyttan med captives inte begränsas.

Captivegruppen har nästa möte den 29 augusti och är öppet för Risk Managers.

Filen visas endast för inloggade medlemmar:

Genomförandet av Solvens II och captivebolagen_FD.PDF

Genomförandet av Solvens II och captivebolagen.DOC