SWERMA avråder från beskattning av säkerhetsreserven

Företagsskattekommittén föreslår beskattning av säkerhetsreserven

Företagsskattekommittén föreslår en schablonbeskattning av säkerhetsreserven för skadeförsäkringsföretag från den 1 januari 2016. Schablonintäkten ska beräknas genom att summan av avsättningar vid ingången av beskattningsåret multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november månad året före beskattningsåret. Schablonintäkten beskattas därefter med gällande skattesats. Förslaget innebär att säkerhetsreserver kan komma att beskattas på liknande sätt som dagens beskattning av periodiseringsfonder.

SWERMA avråder från beskattning av säkerhetsreserven. SWERMA ber vidare de medlemsföretag som äger captives och ingår i den bifogade remisslistan att samverka med respektive internt skatteansvarig inför remissvaret.

SOU 2014.40

Remisslista

 

Fredrik Finnman