Save the date: European Captive Forum den 11-12 november i Luxembourg

Den europeiska föreningen för captive-ägare, ECIROA, anordnar en konferens vartannat år i Luxembourg. Deltagande är gratis för risk managers och programmet brukar vara mycket givande. Anmälan och information hittas via länken nedan under våren 2014.

http://www.eciroa.org/wp/?page_id=431