, Inlagd av: Lennart Mogren

Kategoriserad i: Aktuellt, Captive, Kurs

SWERMA och IFU-IFL vid Handelshögskolan har tagit fram ett koncept för utbildning av captivestyrelser med syftet att vara förberedda inför Solvens 2s ikraftträdande 2016. Under en dag med möjlighet att anpassa till det egna företaget.  Du kan läsa mer här

Styrelseutbildning för captives 2014