Nätverksmöte captive den 6 februari 2013

För SWERMAs medlemmar i krets 1, Risk Managers.

Logga in för att läsa mera!

Diskutera Solvens 2 och hur det kommer att påverka captives. Frågor som captiveägarna tycker är viktiga och hur SWERMA bör agera för att påverka det framtida regelverket.