God Fortsättning och Gott Nytt 2021 önskar SWERMAs styrelse!

Vi hoppas ni fick en fin julledighet och att ni har hälsan i välbehåll trots pandemin.

Vi är alla glada att kunna lägga pandemiåret 2020 till handlingarna och vi hoppas att 2021 kan bjuda på några ljusglimtar, även om det återstår många månader innan världen kommer ha lyckats bemästra detta nya virus.

Ett ljus i mörkret i det nästintill nattsvarta året 2020 har trots allt varit det ökade fokus som riskhantering fått i samhället och i företag världen över. Vi har fått en unik möjlighet att visa värdet av vår yrkeskår och betydelsen av riskhantering. Vi har på ett helt annat sätt kunnat demonstrera vår kunskap inom risk och riskhantering men också inom kris och krishantering, än tidigare.

FERMAs enkät till sina medlemmar i somras, om lärdomarna av hanteringen av Covid-19 (tack till er som deltog – Sverige hade återigen flest svarande), visar att totalt 75 procent av respondenterna tror att att risk managerns roll kommer att öka efter pandemin. World Economic Forum publicerade i december en lista över de 20 yrken som kommer att få större betydelse under de närmaste 5 åren och där kvalade ’risk management specialists’ in på plats 20, vilket stöder denna uppfattning och detta är naturligtvis oerhört positivt för vår bransch. Helt rätt i tiden är då också den nya civilingenjörsutbildningen inom riskhantering som Lunds Universitet håller på att ta fram och som SWERMA har bjudits in att påverka utformningen av.

För SWERMAs del har verksamheten trots pandemin fortsatt med oförminskad styrka under året som gått. Risk Forum-konferensen fick visserligen skjutas fram och blev sedan omvandlad till en virtuell historia uppdelad på fyra onsdagsförmiddagar i september månad, men trots rådande omständigheter hade vi fler deltagare samlade digitalt (högsta noteringen var 104) än vi hade haft fysiskt på våra break-out sessions (max 60), vilket är oerhört glädjande. Jag vill rikta ett särskilt tack till Risk Forum-gruppen som planerade och genomförde detta event och gjorde det till den succé det blev trots alla utmaningar! Stort tack också till er som deltog och ställde intressanta frågor.

Risk Forum-gruppen är sedan i september igång med arbetet inför nästa års konferens och som ni kanske förstår kommer Risk Forum bli en virtuell konferens även 2021, då restriktionerna mest troligt inte har hävts tills dess. Denna gång kommer vi dock att sända alla föreläsningarna med alla talare på plats från Norra Latin med hjälp av en professionell aktör och plattformen som kommer användas blir mer interaktiv för deltagarna. Mer information kommer snart – håll utkik! Vi hoppas att även denna konferens kommer att vara givande, trots utebliven möjlighet för fysiskt mingel och nätverkande som vi vet är minst lika viktigt – men då har vi något att se fram emot till Risk Forum 2022.

Nätverksgruppen har också arbetat hårt under året och har framgångsrikt tillsammans med våra sponsorer arrangerat sex nätverksträffar/seminarier och skapat fyra poddar med olika ämnen inom risk (du kommer åt dem via vår hemsida, se till att du är inloggad). Därutöver arrangerades en ERM-dag i samarbete med Handelshögskolan i Göteborg, AB Volvo och KPMG i februari. Captive-gruppen har dels arrangerat medlemsträffar om Solvens II där även representanter från Finansinspektionen deltagit och dels förberett remissvar till Finansinspektionen om tillämpningen av IFRS17 på captives. Bakom kulisserna har styrelsen under året arbetat med allt från utbildningsfrågor, omarbetning av webben, föreningens ekonomi, samarbete med sponsorer, inlägg på sociala medier, GRC-dagarna till allt runt studentuppsatstävlingen och Gustaf Hamilton-stipendiet och mycket mer. Hör av dig om du har några frågor eller synpunkter på årets aktiviteter eller har nya idéer – var gärna med och påverka, vi kan alltid bli bättre.

Goda nyheter från FERMA – Lene Ritz (CRO på Energinet) från danska DARIM blev invald i FERMAs styrelse. Även om vi inte längre har vår svenske Anders Esbjörnsson (f.d. RM på NCC) i FERMAs styrelse så är Charlotte Hedemark Hancke (RM på SAP Nordic) från DARIM och Tapio Huovinen (RM på UPM) från FINNRIMA också med i FERMAs styrelse och därmed har vi fortfarande en stark nordisk representation.

Blickar vi framåt så har vi en ytterligare ljusglimt – FERMAs Risk Forum som går av stapeln i oktober 2021 i Köpenhamn och vi hoppas på stort nordiskt deltagande – förhoppningsvis kan konferensen bli av i fysisk form, det kommer bland annat bli en nordisk frukostträff en av dagarna. Undertecknad är med i FERMAs planeringskommitté och jag kan utlova ett riktigt intressant program – anmäl dig när det är dags!

Redan nu är det är dags för ny upphandling av sponsorer – eller partners som vi från och med nu kommer kalla dem. SWERMAs styrelse erbjuder nu ett nytt upplägg för partnerskap i olika nivåer från och med maj 2021 när de innevarande sponsoravtalen går ut. Mer information om vad det nya partnerskapet innebär kommer att skickas ut separat inom kort.

Inom kort kommer också en kallelse till extrastämma den 12 februari. Styrelsen har konstaterat att styrelseledamöterna lägger mer tid på SWERMAs verksamhet än vad som kanske alltid syns utåt och varje ledamot kan lägga upp till 20 procent av sin arbetstid på föreningens arbete när det varit som mest.

Då maxantalet nio ledamöter har gällt i många år och föreningens verksamhet har vuxit kraftigt de senaste åren, behövs det fler ledamöter för att kunna bibehålla nivån och kvaliteten på aktiviteterna. Styrelsen vill därför höja antalet ledamöter till styrelsen och för det krävs en stadgeändring. Om förslaget antas av extrastämman i februari och vid ordinarie stämma i april kan ytterligare två ledamöter väljas redan på nästa Risk Forum – delta gärna på båda stämmorna och gör din röst hörd.

Stort tack till er alla som deltagit i vår verksamhet under 2020. Ta hand om er och håll er friska.

Gott Nytt År önskar vi från SWERMA!

Athina Pehrman

Ordförande