Sök stipendium i Willis Corroons stiftelse

SFF

 

Willis Corroons stiftelse till Lennart Elmlunds minne 2016

 

Stipendium för yngre anställda i försäkringsbranschen

Stipendiet delas ut för studier inom internationell försäkring. Stipendiet kan sökas av yngre anställda i försäkringsbranschen, inom sakförsäkring, eller av studerande på högskolenivå med speciellt intresse för internationella aspekter på försäkring.

Ansökningsperiod t.o.m. 18 september 2016.

Här kan du läsa mer om hur du söker stipendiet

 

Stipendier genom  Svenska Försäkringsföreningen

En viktig del av Svenska Försäkringsföreningens verksamhet är att via våra stiftelser finansiellt stödja branschens anställda, studenter och forskare vid universitet och högskolor så att de kan genomföra studier på försäkringsområdet. Läs mer om alla våra stipendier och hur du söker dessa på www.forsakringsforeningen.se/stipendium.