Förslag på mottagare av nästa års Gustaf Hamiltons RM-stipendium

SWERMAs stadgar säger att Gustaf Hamiltons RM-stipendium skall delas ut till den eller de personer som gjort värdefulla insatser säväl ekonomiskt som funktionellt och i samband med detta har visat god förmåga i uppbyggnad och ledning av en riskhanteringsfunktion eller främjat forskning, utveckling och utbildning och därmed har höjt riskhanteringens anseende och betydelse här i Sverige. Pristagaren eller pristagarna kan komma från såväl privat som offentlig sektor.

Förutom den stora äran delas ett stipendium om 30 000kr ut.

Priset kommer att delas ut vid SWERMAs Riskforum 2017 den 30 mars.

I år kommer vi att uppmärksamma Gustaf Hamilton lite ytterligare mot bakgrund av att Gustaf tyvärr lämnade oss sent 2016. Förra årets pristagare var som bekant Karin Friberg, CRO på If. Den 12 januari avhölls det s.k. ”Hemma-hos” besöket hos If i Bergshamra.

För ytterligare information läs vidare på SWERMAs hemsida under rubriken RM-stipendium respektive Tidigare vinnare.

Kommittén skulle önska få ditt förslag så snart som möjligt, dock senast den 15 februari, 2017.

Lämna ditt förslag till antingen till Niclas Nelson eller info@swerma.se.

Med bästa hälsningar

SWERMA