, Inlagd av: Lennart Mogren

Kategoriserad i: Aktuellt

Priset ”Årets GRC-profil” är en utmärkelse till individer som genomfört enastående insatser inom GRC-området. Priset syftar bland annat till att öka förståelsen för GRC och hur GRC funktionerna kan bidra till en effektiv och ändamålsenlig verksamhet.

Vem vill du ska få priset 2022?
Skicka namn och motivering till info@theiia.se
Nomineringen är anonym.
Priset ”Årets GRC-profil 2022” delas ut under konferensens andra dag
som en separat punkt i programmet.

GRC-konferensen är resultatet av ett samarbete mellan The IIA Sweden, Compliance Forum, ISACA och SWERMA och samlar hundratals yrkesverksamma, talare i världsklass, ledande befattningshavare och leverantörer inom styrning, risk och efterlevnad. Deltagare har möjlighet att tjäna CPE-timmar genom att delta i sessionerna

För mer information:

https://www.theiia.se/

Compliance Forum

Isaca