Nominera en eldsjäl till årets GRC-profil!

Priset ”Årets GRC-profil” är en utmärkelse till individer som genomfört enastående insatser inom GRC-området. Priset syftar bland annat till att öka förståelsen för GRC och hur GRC funktionerna kan bidra till en effektiv och ändamålsenlig verksamhet.

Vem vill du ska få priset 2022?
Skicka namn och motivering till info@theiia.se
Nomineringen är anonym.
Priset ”Årets GRC-profil 2022” delas ut under konferensens andra dag
som en separat punkt i programmet.