RISK Forum 2010

SWERMAs årliga Risk Forum arrangerades i år i de för oss nya och lite mer anpassade lokalerna hos Summit på Grev Turegatan.

Efter SWERMAs årsmöte öppningstalade vår vice ordförande Torgny Bogärde.

Ordet gick sedan lämnade vidare till moderatorn för dagen, Madeleine Westin, meteorolog på TV4 och kapten i krigsmakten.

Madeleine ”kontrollerade” talarna mycket skickligt och agendan hölls minutiöst!.

Karin Klerfelt lärde inspirerande ut konsten att vara tydlig och klar vid all kommunikation, något vi alla kommer att ha nytta av!

H&Ms projektledare för Corporate Social Responsibility, Karolina Dubovic, gav oss goda insikter i det mycket digra arbete H&M lägger ned inom CSR.

I år var kandidaterna många till Gustaf Hamiltons pris varför juryn fick jobba extra hårt.

Ulf Rönndahl, Telenors Risk Manager, blev den mycket förtjänta vinnaren av priset, 25.000:-

Om ämnet Klimatförändringar och risker berättade Madeleine Westin lättförståeligt och mycket tankeväckande, inte minst för oss som jobbar med Risk Management. Varmare ”toppar”, djupare lågtryck, stigande havsyta och ”klimatflyktingar” är vad som väntar!

Klimatrisker och CSR – Hur arbetar försäkringsbolagen med detta?

Folksams Carina Lundberg-Markow redogjorde mycket initierat och intressant för detta arbete som bl.a. gjort att Folksam selekterar sina investeringar och investerar t.ex. inte i ”känsliga aktier”.

Lars-Ove Wennblom från Crisis Management Academy, Kreab berättade om sina egna erfarenheter inom ämnet ”Crisis Management – en pärm eller en livsstil” med exempel från verkligheten.

Från London gästades vi av Peter Huges från Standard & Poors. Peter beskrev hur ”Risk Managers kan använda Standard & Poors Rating vid val av försäkringsgivare och vad tillför denna utvärdering företagens ERM vid rating”. Komplex och välbehövlig information för många i dessa finanskrisernas skugga.

Vår moderförening FERMA försåg oss med komprimerad och aktuell information.

Florence Bindelle, Executive Manager

berättade om den Benchmark Survey som just nu genomförs samt om planeringen inför FERMAs Risk Forum 2011 i Stockholm.

FERMAs General Secretary, Pierre Sonigo redogjorde för alla ”projekt” där FERMA är remissinstans inom EU, t.ex. Solvency II, ELD (Environmental Liability Directive) m.fl.

Peter van den Dekker, nybliven President i FERMA, berörde bl.a. IMD 2, Insurance Mediation Directive 2, ISO 31000, Broker Transparancy och vilka negativa konsekvenser

införandet av Solvency II kan få i form av mindre konkurrens och sämre riskavtäckning .

Sammantaget mycket intressanta presentationer över alla EU-relaterade frågor som just nu diskuteras och i högsta grad berör oss.

Dagens avslutningsanförandet hölls av Charlotte Barnekow som också välkomnade deltagarna till efterföljande buffé och mingel.

SWERMAs Risk Forum 2010 – fredagen den 26 mars

Denna förmiddag hölls två workshops.

  1. ”Villkor i kommersiella avtal – Särskilt om tolkning” som leddes av Professor Marcus Radetzki vid Stockholms Universitet, en mycket intressant, kunnig och uppskattad föreläsare.
  2. ”Fungerar RM i processen?”. Denna workshop leddes av Ulf Jonsson, Complete Risk Control, en utomordentligt erfaren Risk Manager som bl.a. redogjorde för en enkät som nyligen gjorts för att mäta RM-insatserna och resultatet.