Gustaf Hamiltons RM-stipendium

SWERMAs stadgar säger att Gustaf Hamiltons RM-stipendium skall delas ut till den eller de personer som gjort värdefulla insatser såväl ekonomiskt som funktionellt och i samband med detta har visat god förmåga i uppbyggnad och ledning av en riskhanteringsfunktion eller främjat forskning, utveckling och utbildning och därmed har höjt riskhanteringens anseende och betydelse här i Sverige. Pristagaren eller pristagarna kan komma från såväl privat som offentlig sektor.

Förutom den stora äran delas ett stipendium om 30 000kr ut.

Priset kommer att delas ut vid SWERMAs Risk Forum 2019 den 28 mars.

Förra pristagaren var som bekant Per Anderberg från Swedish Match AB. Den 25 oktober bjöd Per in SWERMAs medlemmar till ”Hemma-hos” besök hos Swedish Match vid deras showroom på Kungsgatan i Stockholm. Detta var mycket uppskattat och inspirerande med många deltagare.

För ytterligare information läs vidare på SWERMAs hemsida under rubriken RM-stipendium.

Kommittén skulle önska få ditt förslag så snart som möjligt, dock senast den 31 januari, 2019.

Lämna ditt förslag till antingen till Niclas Nelson eller info@swerma.se.

Med bästa hälsningar,

SWERMA