Enkäten kring löner klar

SWERMAs löneenkät avslutad med över 65 % deltagande

Uppslutningen bland medlemmarna i krets 1 (risk managers) var mycket god och med 101 svar så blev svarsfrekvensen över 65 %. Som väntat visar enkäten på ett mycket stort spann i lönenivå mellan medlemmarna totalt sett varför medianen sannolikt ger en mer relevant bild av den genomsnittliga lönen.

I korthet så visar enkäten att medianlönen för en funktionsansvarig risk manager är mellan 71 000 och 80 000 kr med en övre kvartil på 91 000 – 100 000 kr. Lönebilden för funktionsansvariga som dessutom hanterar ett captive ligger något högre. Medlemmar som rapporterar till en funktionsansvarig har en medianlön på 40 000 – 50 000 kr med en övre kvartil på 61 000 – 70 000 kr.

Det går att analysera datan på en mängd olika sätt men i bifogat Excel-document presenteras enbart ett par dessa urval. PDF-filen ger totalbilden över alla svar. (Ni behöver dock logga in på hemsidan för att komma åt dokumenten.)

Är det så att ni efterfrågar en analys av annat urval så hör av er till undertecknad.

Bästa hälsningar

Fredrik Finnman
Ordförande SWERMA

Analys lönestatistik

Sammanfattning löneenkät