SWERMA vill gärna ha Ditt förslag till Gustaf Hamiltons RM-stipendium för 2014!

Kommittén för Gustaf Hamiltons RM-stipendium önskar få ditt förslag till pristagare till nästa års RM-stipendium.

SWERMAs stadgar säger att skall delas ut till den eller de personer som gjort värdefulla insatser både ekonomiskt som funktionellt och då har visat god förmåga i uppbyggnad och ledning av en riskhanteringsfunktion eller främjat forskning, utveckling och utbildning och därmed har höjt riskhanteringens anseende och betydelse här i landet. Pristagaren eller pristagarna kan komma från såväl privat som offentlig sektor.
Förutom äran är det en prissumma på 25000kr.

Detta årets pristagare var som bekant Per Åkesson, Project Manager, Risk Management, Femern A/S  eller mer känt som Fehmern-Bält förbindelsen mellan Damnark och Tyskland. I början på 2014 kommer Per att bjuda in SWERMAs medlemmar till ”Hemma-hos” besök. Vi återkommer om datum.

Sponsorer välkommas till Gustaf Hamiltons stipendium! Detta års sponsorer var SWERMA och Allevo AB. Sponsorbeloppen är satta i poster om 2500kr.

Priset kommer att delas ut vid SWERMAs Riskforum 2014.

För ytterligare information läs vidare på SWERMAs hemsida under rubriken RM-stipendium respektive Tidigare vinnare.

Kommittén skulle önska få ditt förslag så snart som möjligt, dock senast den 24 januari, 2014.

Lämna det till antingen till torgny@bogarde.se eller info@swerma.se.