Ordföranden om SWERMAs innehållsrika höstprogram

Bästa SWERMA-medlem!

 

Här kommer ett axplock av avslutade och kommande aktiviteter inom SWERMA:

SWERMAs studentsatsning

Som jag tidigare berättat om så har SWERMA i år lanserat en studentsatsning. Den 20 september hölls ett första nätverksmöte helt riktat till studenter och nyligen, efter ett gediget och hårt arbete utav en utvald jury, utsågs vinnarna av SWERMAs första uppsatstävling:

FERMA Forum

Då FERMA Forum avslutades den 2 oktober var det glädjande att konstatera att kvalitén på talare och föredrag förbättrats ytterligare sen Stockholm, 2011. Nätverkandet var som vanligt oslagbart då samtliga större aktörer på försäkringsmarknaden fanns på plats liksom risk managers från hela Europa. Undertecknad och Susanne Ström representerade SWERMA och kategorin svenska risk managers i panelen på ett seminarium om internationella försäkringsprogram och compliance. Glädjande nog ett av de mer populära seminarerna. Genom att Anders Esbjörnsson, risk manger på NCC, nu sitter i FERMAs styrelse och att Julia Graham, risk manager på DLA Piper (UK), nu blir ordförande så kommer kvalitén och ledningen av FERMA få en ökad nordeuropeisk prägel. Nästa FERMA Forum sker i Venedig 2015.

Samhälls- och klimatrisk

Den 23 oktober arrangerar SWERMA ett seminarium kring samhälls- och klimatrisk i Göteborg. Där kommer bland annat Göteborgs kommun att redogöra för sitt arbeta med att säkra Göteborg mot höga vattenflöden och Swiss Re kommer att ge oss en inblick i den aktuella naturkatastrofrisken i världen.

Enterprise Risk Management

Föreningens nätverksgrupp inom ERM bjuder på två intressanta sammankomster under hösten. Dels kommer marknadschefen på Ekelöw den 8 oktober att belysa hur man utvecklar en god metodik för riskhantering av mjuka faktorer såsom ”immatriella” frågor och dels kommer vi den 26 november att få lyssna på hur den internationell omtalade och prisbelönta strategiska riskhanteringen inom LEGO är uppbyggd.

Utbildningar

Inom kursverksamheten så hålls under oktober en utbildning i säkerhet, del 2 i diplomeringsprogrammet för risk managers samt en endagskurs i Enterprise Risk Managers. I november gå kursen Strategisk Informationssäkerhet som behandlar aktuella risker inom området och ger verktyg för hantering av dessa.

Commercial Risk Europe

För första gången har SWERMA nöjet att presentera ett samarrangemang med Commercial Risk Europe i Sverige. Eventet går av stapeln den 20 november i Stockholm och kommer bland annat att ta upp en nyligen genomförd global undersökning kring vilka risker risk managers ser som särskilt viktiga och aktuella.

Slutligen ber jag er att notera datumet för nästa års Risk Forum som sker den 27 mars. Som vanligt hittar ni mer utförlig information om våra medlemsarrangemang på www.swerma.se. Vi ses!

Bästa hälsningar

Fredrik Finnman

Ordförande SWERMA