Inbjudan till FERMA Risk Management Forum 2013

ferma2013

Inbjudan till FERMA Risk Management Forum 2013

Den europeiska risk management-föreningen FERMA anordnar vartannat år en konferens som för samman de 22 nationella föreningarna, däribland SWERMA. Årets konferens äger rum i Maastricht, Nederländerna, den 29 september till 2 oktober. Vid förra konferensen, 2011 i Stockholm, deltog ett 60-tal risk managers från Sverige. Vi hoppas på ett stort deltagande även i år, och vi arbetar för att flera nordiska försäkringsgivare och konsulter ska vara på plats.

FERMAs Risk Management Forum är den största europeiska konferensen som är utformad av och för risk managers för att ge möjlighet till professionell utveckling samt diskussion och utbyte av erfarenheter. Konferensen kommer att ha över 1000 deltagare vilket för utom risk managers inkluderar representanter från försäkringsbolag och konsulter inom riskhantering och försäkring.

Programmet består av såväl utbildningsseminarier som möjligheter till nätverkande. Syftet med utbildningsdelen är att vi risk managers efter konferensen skall vara mer informerade och uppdaterade om hur vi bäst hanterar dagens risksituation. Dessutom finns en mässdel där branschens större aktörer presenterar sina erbjudanden vilket ger ett utmärkt tillfälle till att träffa leverantörer under dessa dagar.

För mer information och anmälan; http://www.ferma.eu/ferma-forum-2013/.

Vi ser fram emot att träffa er i Maastricht!

Fredrik Finnman – Ordförande SWERMA (fredrik.finnman@swerma.se)

Anders Esbjörnsson – Styrelseledamot FERMA (anders.esbjornsson@ncc.se)