Risk Forum 2005

Dokumentation

Per Åkenes

Swerma

Inledningsanförande


Lars Nilsson

Swerma

Referat av Risk Forum 2005


Pierre Sonigo

Ferma

Ferma and Risk management trends in Europe


Hans Norberg

Sydkraft

Vad är en “normal” storstörning


Ingrid Westin Wallinder

RydinCarlsten

Bolagsstyrning och riskhantering


Anders Bjärnehäll

Akzo Nobel

Enterprise Risk Management at Akzo Nobel


Eva Lagbo Bergqvist

Öhrlings Price Water House Coopers

Risk som strategisk fråga hos kommuner och landsting?


Lars-Erik Warg

Universitetssjukhuset Örebro

Snacka om risk!


Ingalill Linder

IRF

Referat av konferensen Risk Forum 2005


Kjell Olsson

E-on Nordic

ERM i E.ON Nordic


Torgny Bogärde

Heidelberg Cement

Approach to Enterprise Risk Management