Var med i SWERMAs uppsatstävling!

, Inlagd av: Lennart Mogren

Kategoriserad i: Aktuellt, Studentforum

SWERMA bjuder in till en uppsatstävling för studenter. Uppsatserna ska behandla riskhantering i näringsliv och samhälle med fokus på företag och organisationer (vinstdrivande/icke-vinstdrivande, ideella) och innefatta även deras intressenter. Språket ska vara svenska eller engelska. Detta är en del av SWERMAs studentsatsning som du kan kan läsa mera om i SWERMA studentsatsning info Formulär för […]