Vinnarna i SWERMAs uppsatstävling för studenter

Under våren/sommaren 2013 anordnade SWERMA en uppsatstävling för studenter. Vi fick in ett flertal mycket intressanta bidrag och vi kan nu presentera vinnarna i tävlingen.

·         Första priset gick till Ida Ginstrup och Mario Rubil (på bild) från Lunds tekniska högskola. Deras uppsats handlar om hur godsflödet genom Göteborgs Hamn påverkar sektorer i Sverige.

·         Andra pris: Jennie Öhman och Linda Eriksson, Mittuniversitet i Östersund, Sektorsövergripande samverkan inom krishantering- Relationen mellan el- och teleoperatörer.

·         Tredje pris: Alexander Laksman och Markus Filipek, Lunds tekniska högskola, Aggregering av information som underlag till risk- och sårbarhetsanalyser.

 

Bilder på vinnare