Uppsatstävling för studenter.

Välkommen att delta i SWERMAs uppsatstävling 2016!

Kort info nedan.
Fullständig info här!

Perspektiv och ämnesinriktning

Uppsatserna ska behandla riskhantering i näringsliv och samhälle med fokus på företag och organisationer (vinstdrivande/icke-vinstdrivande, ideella) och innefattande även deras intressenter.
Samhällsansvar (CSR), uppförande och förtroende ingår i den samlade riskbilden i fråga om förutsättningarna för en uthållig och framgångsrik verksamhet.
Det ges alltså vidsträckta möjligheter för uppsatser med stor variation i tema att delta i tävlingen.

Författare till vinnande uppsatser får

  • pris från SWERMA samt omnämnande i SWERMAs utskick
  • presentera sin uppsats på SWERMA Risk Forum våren 2017
    Alla godkända uppsatsdeltagare får
  • möjlighet till kontakter med näringsliv och organisationer
  • gratis studentmedlemskap i SWERMA och
  • tillgång till nätverksaktiviteter under ett år.
    Bedömningen av uppsatserna görs av en jury som utses av SWERMA, se mer nedan.