Förslag på mottagare av nästa års Gustaf Hamiltons RM-stipendium!

SWERMAs stadgar säger att Gustaf Hamiltons RM-stipendium skall delas ut till den eller de personer som gjort värdefulla insatser både ekonomiskt som funktionellt och då har visat god förmåga i uppbyggnad och ledning av en riskhanteringsfunktion eller främjat forskning, utveckling och utbildning och därmed har höjt riskhanteringens anseende och betydelse här i landet. Pristagaren eller pristagarna kan komma från såväl privat som offentlig sektor.

Förutom äran är det en prissumma på 30 000kr.

Priset kommer att delas ut vid SWERMAs Riskforum 2015.

Detta årets pristagare var som bekant  Jeanette Lesslie, Säkerhetschef och ansvarig för IT på Grand Hôtel i Stockholm. Den 5 november bjöd Jeanette in SWERMAs medlemmar till ”Hemma-hos” besök. Det var fulltecknat och var mycket inspirerande och uppskattat av alla som deltog.

För ytterligare information läs vidare på SWERMAs hemsida under rubriken RM-stipendium respektive Tidigare vinnare.

Kommittén skulle önska få ditt förslag så snart som möjligt, dock senast den 23 januari, 2015.

Lämna det till

Torgny Bogärde eller Fredrik Finnman