SWERMAs och IFUs diplomeringsprogram 2013

”Att styra och utveckla ett företag via riskfunktionen blir allt viktigare i

dagens affärsvärld” säger programledare Mats Glader från Handelshögskolan i
Stockholm

”Vi lät hela pedagogiken genomsyras av att lyfta ERM-tänket till en
affärstrategiskt viktig del och sätta risk manager- och compliancerollen i ett
sammanhang där den är problemlösningsorienterad på ”rätt sätt”. Vårt budskap är
att om att du har en organisation som kommunicerar risk på ett sätt som
ledningen förstår och kan använda strategiskt så kan du direkt visa på olika
affärsfördelar.

”Många givande diskussioner där vi hela tiden också tvingades att titta oss i
spegeln och utmana vår egen roll och arbetssätt”

Torgny Bogärde utbildningssansvarig på SWERMA: ”En otroligt kunnig grupp som gav
mycket av sig själva. Det var bra att se den nyinsatta sjätte dagen fick så hög
uppskattning av deltagarna.

Sedan blir det roligt att arbeta vidare med programmet under 2014 (start 17
september) där vi kanske också kan koppla upplägget till den europeiska
certifieringen, som FERMA håller på att ta fram. Vi kan ingenting lova för
närvarande, men beroende på omfattningen av certifieringsutbildningen kommer vi
också jobba för att tidigare deltagare skall få chansen att med vissa
kompletteringar göra certifieringen” avslutar Torgny

2013 års diplomander:

Saja Aguilar, Volvoresultats försäkringsförening
Jakob Ask, Patientförsäkringen LÖF
Annelie Casselvik, Skandia
Matias Boström, NCC Försäkring
Bo Fjelkner, Giesecke and Devrient
Ingrid Fröjd, Dalarnas Försäkringsbolag
Annika Grudén, ICA AB
Carina Hedlund, Solid Försäkrings AB
Sofia Hidén, Svenska Cellulosa AB SCA
Anders Hult, Stockholms läns landsting
Tomas Kjerf, Ekonomistyrningsverket
Gabriella Lanciotti, Anticimex AB
Angelica Lantz, SSAB
Karl-Johan Rodert, Svevia AB
Eva Strelin Larsson, Länsförsäkringar Jönköping
Jenny Söderström, Försäkringskassan