Uppsatstävling 2019

Inbjudan till SWERMAs uppsatstävling 2019 med tema riskhantering

Nu är det åter dags för SWERMAs studentuppsatstävling i ämnet riskhantering. Totala prissumman är 30 000 kr. Sista anmälningsdag för att lämna in ett bidrag var den 30 september 2019. Uppsatserna ska vara skrivna under höstterminen 2018 eller vårterminen 2019.

För vidare information var vänlig använd länken nedan eller kontakta Christina Wiklund på student@swerma.se

http://www.swerma.se/swerma-studentforum/uppsatstavling/