Partnership with SWERMA

Samarbetspartner SWERMA 2021
English version below

Bäste medlem i SWERMA och externa intressenter,

För att bidra till utvecklingen av SWERMAs verksamhet och medlemsnytta erbjuder SWERMA möjlighet till samarbete för företag inom kategorierna försäkringsmäklare, sak- och livförsäkringsbolag, revisionsfirmor samt säkerhetsföretag eller andra typer av konsultbolag verksamma inom riskhantering, försäkring eller liknande. SWERMAs nuvarande samarbetsavtal löper ut den 30 april 2021 och föreningen är nu öppen för nya former av samarbeten från 1 maj 2021. På SWERMAs hemsida finns mer information om olika samarbetsformer och vad det innebär.
Letter – invitation partnering with SWERMA
Välkommen att ta del av informationen och om ert företag är intresserade av ett samarbete, vänligen skicka in intresseanmälan tillsammans med en beskrivning av hur ert företag kan bidra till SWERMAs medlemsnytta.

Kontaktperson: Sofia Hidén, Vice Ordförande och ansvarig för samarbetspartners, sofia.hiden@swerma.se, 072-527 88 49

Partnership with SWERMA
Dear SWERMA member and external stakeholders,

SWERMA is offering partnerships with external parties with the purpose to create value for SWERMA’s members and to contribute to the further development of SWERMAs’ activities. The possibility of a partnership is open to insurance brokers, insurance companies, accounting firms and security companies or other type of consultant companies working within these areas. Current partnership agreements are valid until April 30th, 2021 and SWERMA is open to new partnerships beginning May 1st, 2021.On SWERMA’s web page there is more information about different types of partnerships and what they comprise.
Letter – invitation partnering with SWERMA
Please take part of the information and if interested of a partnership don’t hesitate to contact SWERMA with a description of how your company could contribute to the member value.

Contact person: Sofia Hidén, Vice President & Responsible for external partnerships, sofia.hiden@swerma.se, 072-5278849