Inbjudan till SWERMAs uppsatstävling med tema riskhantering

Uppsatstävling

SWERMA bjuder in till en uppsatstävling för studenter.

Författare till vinnande uppsatser får

 • pris från SWERMA samt omnämnande i SWERMAs utskick
 • presentera sin uppsats på SWERMA Risk Forum våren 2017
  Alla godkända uppsatsdeltagare får
 • möjlighet till kontakter med näringsliv och organisationer
 • gratis studentmedlemskap i SWERMA och
 • tillgång till nätverksaktiviteter under ett år.
  Bedömningen av uppsatserna görs av en jury som utses av SWERMA, se mer nedan.

Perspektiv och ämnesinriktning

Uppsatserna ska behandla riskhantering i näringsliv och samhälle med fokus på företag och organisationer (vinstdrivande/icke-vinstdrivande, ideella) och innefattande även deras intressenter.
Samhällsansvar (CSR), uppförande och förtroende ingår i den samlade riskbilden i fråga om förutsättningarna för en uthållig och framgångsrik verksamhet.
Det ges alltså vidsträckta möjligheter för uppsatser med stor variation i tema att delta i tävlingen.
Uppsatserna ska behandla frågor som har att göra med ledning, beslutsfattande, styrning och kontroll, riskbedömning, riskperception, avvägning och gränssättning men även attityd, struktur och kultur och kommunikation.
Den ämnesmässiga inriktningen ska vara något av följande områden:

 • enterprise risk management (ERM)
 • försäkring och captive
 • kontinuitets-, leverans- och avbrottshantering (BCM, SCRM,
 • interdependencies)
 • riskkapacitet, riskbalans och riskaptit
 • krishantering, riskperception och riskkommunikation
 • informationssäkerhet
 • fysisk säkerhet

Läs mera på SWERMAs uppsatstävling 2018