2012-års vinnare av Gustaf Hamiltons RM-stipendium

SWERMAs motivering till 2012 års val av stipendiat.

Erik Hagland har metodiskt på en stark teoretisk grund byggt upp en företagsövergripande riskhanteringsfunktion och – modell i Vattenfallkoncernen. Modellen används både som ett ledningsverktyg i den ordinarie verksamhetsstyrningen och för praktisk riskhantering på operativ nivå. Koncernen har idag en gemensam syn på risk mycket tack vare Eriks goda samarbete med enheter över ländergränserna och med andra för riskhanteringen viktiga nyckelfunktioner. Processen har också en stark förankring på styrelsenivå.

I SWERMAS nordiska ERM-enkät under hösten 2011 med 41 deltagande storföretag placerade sig Vattenfall på första plats

För att se tidigare vinnare; HÄR